RIPOSTER

Túl so­káig hagy­ták ma­gára Ma­gyar­or­szá­got!

Az EU csak na­gyon las­san re­a­gált az em­ber­ára­datra, és bot­rá­nyo­san ala­csony szintre csök­ken­tette a me­ne­kült­tá­bo­rok tá­mo­ga­tá­sát - mondta az Eu­ró­pai Par­la­ment kül­ügyi bi­zott­sá­gá­nak el­nöke.
Magyarországot túl sokáig magára hagyták

az Európai Parlament külügyi bizottságának elnöke szerint. Elmar Brok elmondta: sok menekült erőszakosan próbált átjutni a határon, az Európai Unió pedig túl későn reagált a menekültválságra.

A konzervatív, néppárti politikus szerint a problémát csak kialakulásának helyén lehet hatékonyan rendezni, és botrányosnak nevezte, hogy csökkentették a Szíriával szomszédos államokban működő menekülttáborok pénzügyi támogatását.