KÜLFÖLD

Túl sok utcát ne­vez­tek el fehér férfi­ak­ról Rot­ter­dam­ban és ez tűr­he­tet­len

Rá­jöt­tek, hogy sehol egy utca, amely "el­térő kul­tú­rájú" em­be­rek­ről em­lé­kezne meg. Ezért a rot­ter­dami helyi ön­kor­mány­zat a bal­ol­dali, zöld és isz­lam­ista pár­tok tá­mo­ga­tá­sá­val sür­gő­sen vál­toz­tatni akar a hely­ze­ten.
  • Szerző: SZM

A rotterdami önkormányzatban ülő képviselők többsége szerint túl sok utcát neveztek már el fehér férfiakról és ezen ideje változtatni.

A balliberális Algemeen Dagblad nevű rotterdami újság is azt visszhangozza, hogy „több női és kisebbségi név kellene az utcanévtáblákra.”

Egy baloldali megrendelésre készített tanulmány pedig kimutatta, hogy a rotterdami utcáknak csak 8 százaléka viseli nők nevét, viszont egyetlen utca sincs amely az “eltérő kultúrájú” emberekről emlékezne meg.

Márpedig – érvelt Bert Wijbenga polgármester-helyettes – a város lakosságának összetétele az elmúlt években megváltozott ezért ezt az utcaneveknek is követniük kellene.

Az utcanevek reformját máris elkezdték. Az amszterdami belváros egyik fő utcája, amely a Witte de Whitstraat nevet viselte (Witte Cornelisz, a legnagyobb 17. századi holland tengernagy emléke előtt tisztelegve), Beyoncé sugárút lett.