HARCÉL

To­vább nőtt a Fi­desz tá­mo­ga­tott­sága a nép­párti vi­tá­nak is kö­szön­he­tően

Az Eu­ró­pai Nép­párt egyes párt­ja­i­val foly­ta­tott vita nem ár­tott, hanem hasz­nált a kor­mány­pár­tok­nak, így nö­velni tudta nép­sze­rű­sé­gét a Fi­desz-KDNP párt­szö­vet­ség, amely egy most va­sár­nap ese­dé­kes vá­lasz­tá­son 56 szá­za­lé­kot sze­rezne - derül ki a Né­ző­pont In­té­zet Ma­gyar Nem­zet szá­mára ké­szí­tett sze­mé­lyes köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sá­ból.
  • Szerző: RIPOST

A biztos szavazók körében – február­hoz képest – két százalékpontot javítva, 56 százalékon áll a kormánypártok támogatottsága. A népszerűség-növekedés következtében a legerősebb, arányait tekintve legnépszerűbb pártszövetség lehet Európában a Fidesz–KDNP szövetségé.

Mindez azt is jelenti, hogy egy most vasárnap esedékes európai parlamenti választáson 14 mandátumot szerezne a kormánypárti EP-lista. Az országgyűlési választásokhoz képest kilenc százalékponttal érne el jobb eredményt májusban a Fidesz–KDNP.

Az ellenzéki pártok népszerűsége a legtöbb esetben stagnált az elmúlt hónapban: az MSZP–Párbeszéd 11, a DK hat, az LMP öt, a Momentum négy százalékon áll a biztos szavazók körében, ez megegyezik a februári eredményekkel.

Csökkenés a Jobbik esetében állt be ismét, a tavaly áprilisi országgyűlési választásokon elért listás eredményüktől ezúttal nyolc százalékponttal maradnának el, mindösszesen 12 százalékot szereznének.

Ez azt is jelenti, hogy a Jobbik három, az MSZP–Párbeszéd két mandátumot szerezne az európai parlamenti választásokon, tehát Jávor Benedek még Tóth Bertalan visszalépése esetén sem jutna be az EP-be. Mandátumhoz jutna Dobrev Klára, valamint az öt százalékon álló LMP listavezetője, Vágó Gábor is.

A Momentum, a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem lépné át a mandátumszerzéshez szükséges küszöböt. A teljes népességen belül a Fidesz–KDNP 42, a Jobbik nyolc, az MSZP–Párbeszéd-szövetség hét, a DK négy, az LMP és az MKKP három, a Momentum két, a Mi Hazánk pedig egy százalékon áll.

Eközben a címlapon