HARCÉL

Tör­té­nelmi bűn an­ti­sze­mita be­ván­dor­ló­kat be­en­gedni

Tör­té­nelmi bűnt kö­vet­nek el azok, akik an­ti­sze­mita be­ván­dor­lók tö­me­geit en­ge­dik Eu­ró­pába, és azok is, akik a ha­ta­lom re­mé­nyé­ben ké­pe­sek össze­bo­rulni az an­ti­sze­mita, szél­ső­sé­ges po­li­ti­kai erők­kel - írta a Fi­desz az MTI-hez el­jut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ben.
  • Szerző: MTI

A nagyobbik kormánypárt ezt írja:

Emlékeznünk kell arra, hogy az antiszemitizmus Európa és Magyarország egyik legtragikusabb korszakához és több millió ember halálához vezetett. Ezért

történelmi bűnt követnek el azok, akik antiszemita bevándorlók tömegeit engedik Európába, és azok is, akik a hatalom reményében képesek összeborulni az antiszemita, szélsőséges politikai erőkkel.

A Fidesz szerint elfogadhatatlan bátorítani az antiszemitizmust Európában és Magyarországon is. A Fidesz tisztelettel adózik a holokauszt magyarországi áldozatai előtt.

A magyarországi emléknap bevezetéséről 2000-ben döntöttek az Országgyűlésben, hogy egyetlen nemzedék se felejtse el a holokausztot. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját 2001 óta minden évben április 16-án tartják, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása.