INSIDER

Ko­moly újí­tás, erre ké­szül a Fa­ce­book. Téged is érint?

Már a leg­na­gyobb kö­zös­ségi oldal is fel­lé­pett az ol­tás­el­le­nes rek­lá­mok ellen. Mindez az­után tör­tént, hogy az ame­ri­kai ka­nyaró jár­vány kap­csán fel­me­rült: az ol­tás­el­le­nes tanok a leg­job­ban a kö­zös­ségi ol­da­la­kon ter­jed­nek.

Az áltudományos hírek ellen változtatásokat hoztak.

Monika Bickert, a Facebook egyik alelnöke a blogjában részletezte az intézkedéseket. Első körben elkezdték visszautasítani azokat a hirdetéseket, amelyek hamis információkat terjesztenek az oltásokról, és eltávolították az oltás-ellentmondások nevezetű hirdetési kategóriát a hirdetési eszközök közül.

Mint ismeretes, az amerikai sajtóban nemrég megírták, hogy a 25 év feletti nőkre szűrve havonta 150-nél több oltásellenes fizette hirdetés jelent meg a Facebookon.

A reklámok kitiltásán túl a Facebook leminősíti a témához kapcsolódó oldalakat és csoportokat, hogy azok kisebb eséllyel jelenjek meg majd a keresési találatok között. Viszont az is kiderült, hogy nem fogják törölni az oltástagadó posztokat, amit magán emberek raknak ki. 

Most azon dolgoznak, hogy kitaláljanak egy módszert, amivel a szakemberek álláspontját eljuttathatják az emberekhez, hogy több információhoz juthassanak a védőoltásokról.