LELKIZŐ

Tor­gyán öz­ve­gye meg­ha­tó­dott: Va­len­tin napon te­meti el fér­jét az állam!

A sze­rel­me­sek ün­ne­pén he­lye­zik végső nyu­ga­lomra az ex­mi­nisz­ter ham­vait! Az öz­vegy el­árulta la­punk­nak, na­gyon nehéz volt a dön­tés, sőt, még min­dig ala­kul­nak a te­me­tés rész­le­tei!
  • Szerző: B.M.

Hatvanegy év bizony nagyon hosszú idő! Dr. Torgyán Józsefnek és feleségének, Cseh Máriának ennyi adatott meg szeretetben, békességben, egyetértésben. Az exminiszter január 22-én hunyt el, 84 éves korában: álmában érte a halál, nem szenvedett. A fájdalom és a hatalmas űr, amit családja szívében hagyott, felfoghatatlan. Özvegye még napokkal a tragédia után sem eszmélt fel a szörnyű megrázkódtatásból, nagyon megviseli a gyász. Mégis muszáj összepontosítania és szervezkednie, hogy mindenki méltó temetés keretében búcsúzhasson el a politikustól.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Február tizennegyedikén, tizennégy órakor, kedden temetjük el a férjemet, a Farkasréti temetőben. Éppen Valentin napon, a szerelmesek ünnepén. Megható, hogy így alakult, hiszen közvetlenül Jóska halála előtt volt megismerkedésünk hatvanegyedik évfordulója

- árulta el  Mária, aki a búcsúztató további részleteiről is mesél a napilap pénteki számában!

Fotó: Szabolcs László