FÜLES

Mú­zeum nyílt Tor­gyán Jó­zsef ha­gya­té­ká­ból!

Tor­gyán Jó­zsef köz­vet­le­nül a ha­lála előtt is azon dol­go­zott, hogy meg­szer­vezze a föld­mű­ve­sek nap­ját. Nagy álmát éle­té­ben saj­nos már nem si­ke­rült va­lóra vál­ta­nia, de sokan a tra­gé­dia óta is azon dol­goz­tak, hogy vég­hez vi­gyék a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt ex­el­nö­ké­nek tö­rek­vé­seit.
  • Szerző: S.D.

Torgyán József özvegye exkluzív titkokat árult el a -nak. Mindezekről lapunk szerdán megjelenő számában olvashat bővebben!

"Hatalmas boldogság számomra, hogy ezentúl a Nagyatádi Szabó István Emlékház ad otthont a férjem hagyatékának, nekik ajándékoztam. Kitüntetések, fotók, ereklyék, festmények, és rengeteg felbecsülhetetlen értékű régiség tekinthető meg itt. Minden érdeklődő előtt nyitva áll a tárlat! Nagy öröm számomra, hogy méltó helyre kerültek" - folytatta lapunknak az özvegy, aki fontosnak tartja, hogy ápolja férje elmékét.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Fotó: Sulyok László
A nagy fájdalom már elmúlt a szívemben, sikerült elengednem Jóskát. Amíg élek, képviselem azt, ami fontos volt számára. Ez nekem is megnyugvás, és ennyit ő is megérdemel

- árulta el Marika.

Hogy pontosan mit is ajándékozott oda Marika a múzeumnak arról a holnapi napilapban olvashatsz.