RIPOSTER

Többet keresnek a nők

Ki­seb­bek a jö­ve­delmi kü­lönb­sé­gek 2010-hez ké­pest az or­szág job­ban vagy ke­vésbé fej­lett ré­giói kö­zött az KSH leg­újabb ada­tai alap­ján. Szin­tén ki­sebb a kü­lönb­ség a nők és férfiak jö­ve­delme kö­zött "a bal­li­be­rá­lis idő­szak jö­ve­delmi ol­ló­já­hoz" ké­pest - nyi­lat­kozta az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak par­la­menti ál­lam­tit­kára az MTI-nek.
  • Szerző: MTI

Rétvári Bence azt mondta: 2010 óta Magyarország mind a nyolc régiójában jelentősen nőtt az egy főre jutó éves bruttó jövedelem, a növekedés átlagos üteme országos szinten meghaladja a 40 százalékot. Fontos, hogy a kevésbé fejlett régiókban nagyobb volt a növekedés, ezzel a régiók közötti különbségek érezhetően csökkentek.

Kiemelte: 2010-hez képest 2017-ben 10 százalékkal kisebb volt a különbség a leggazdagabbnak számító budapesti és a legszegényebb észak-alföldi régió között.

EZT OLVASTAD MÁR?
Fotó: MTI

Rétvári Bence szerint:

Magyarországon jelenleg a korábbiakhoz képest "elképzelhetetlenül magas" a foglalkoztatottság és rekord alacsony szinten van a munkanélküliség.

Az országban az elmúlt években a nemek közötti bérkülönbség is egyértelműen csökkent; míg 2010-ben 17,6 százalékos volt az eltérés, addig 2016-ban már csak 14 százalékos. Ezzel párhuzamosana nők foglalkoztatási rátája is dinamikusan növekedett: a 2010-es 49,8 százalékról idén 62,5 százalékra emelkedett. Úgy fogalmazott:

a balliberális kormányok csak nagyokat mondtak a nők helyzetének javításáról, valós intézkedéseik nem segítettek rajtuk.

A gyed extra, a munkahelyvédelmi akció, a bölcsődefejlesztések, a Nők40 program, a gyermekek után járó pótszabadságok mind hozzájárulnak a nők gazdasági érvényesüléséhez.

A női foglalkoztatás 20 éve nem volt olyan magas szinten Magyarországon, mint most.

Eközben a címlapon

„Az Eurostat adatai szerint 2017-ben az uniós országok között az 5. helyen állt Magyarország a női vezetők arányát tekintve.Magyarországon ez 39,4 százalék. Ugyanennyi Svédországban, és csak Szlovénia, Lengyelország és Lettország előzi meg a magyarokat” – nyilatkozta Rétvári Bence.