HARCÉL

Több mint más­fél mil­lió alá­írás Orbán Vik­tor 7 pontja mel­lett

A Fi­desz or­szá­go­san a leg­fris­sebb ada­tok sze­rint már több mint más­fél mil­lió alá­írást gyűj­tött össze Orbán Vik­tor 7 pon­tos prog­ramja mel­lett a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára - je­len­tette be a na­gyob­bik kor­mány­párt or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője szer­dán Bu­da­pes­ten, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.
  • Szerző: RIPOST

Szatmáry Kristóf azt mondta, az európai parlamenti választásig hátralévő időben továbbra is az emberekkel való közvetlen párbeszédre kell helyezni a hangsúlyt.

A képviselő úgy értékelte, hogy ez az elmúlt időszak egyik legeredményesebb aláírásgyűjtése. A képviselő kiemelte, az emberekkel beszélve azt tapasztalják, hogy nagyon sokan egyetértenek a miniszterelnökkel és a Fidesszel abban, hogy Európát meg kell védeni, a bevándorlást pedig meg kell állítani.

Megköszönte a támogatásokat, és azt kérte:    minél többen menjenek szavazni május 26-án, és Orbán Viktor hét pontját támogatva a Fideszre voksoljanak.