INSIDER

Több ezren ültek ka­land­vágy­ból ra­bo­mo­bilba

Sokan kö­ze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­het­tek a bör­tö­nök zárt, ugyan­ak­kor kü­lön­le­ges vi­lá­gá­val a bün­te­tés-vég­re­haj­tás (bv) or­szá­gos road­show-ján: be­te­kint­het­tek a szö­ges­dró­tok és bás­tya­fa­lak mö­götti, a tár­sa­da­lom vé­del­mé­ben vég­zett ko­moly szak­mai mun­kába.
  • Szerző: Ripost

Az interaktív és ismeretterjesztő, szórakoztató, látványelemekben is bővelkedő programok során bárki megtapasztalhatta, hogy milyen érzés, amikor bilincs kattan a kezén, helyet foglalhatott egy rabomobil utasterében, vagy megnézhette, hogy milyen felszerelési tárgyai vannak a büntetés-végrehajtás kommandósainak is hívott műveleti osztály tagjainak.

A sátoraljaújhelyi Börtönmúzeumban kipróbálhatták a kalodát és a derest is. Budapesten „Gyere a hűvösre", „Rabul ejtünk", „Lebilincselünk", vagy „Sittre vágunk" szlogenekkel hívta fel magára a figyelmet a büntetés-végrehajtás (bv).

EZT OLVASTAD MÁR?

Ugyanezt a célt szolgálták a fővárosi tömegközlekedés legforgalmasabb csomópontjain megjelenő óriásplakátok és a börtönök világát reálisan bemutató kisfilm is. Az egyedülálló akcióval a bv. szerette volna lebontani a börtönökkel kapcsolatos évszázados sztereotípiákat, növelni a bv. kötelékében dolgozó kilencezer ember megbecsültségét és az emberek biztonságérzetét.