BOZÓT

Tit­kos hang­fel­vé­tel a Job­bik el­nök­ségi ülé­sé­ről, így akar­nak csalni

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek a ki­lé­pési hul­lám el­fe­dé­sére. Hang­fel­vé­telt csem­pész­tek ki a Job­bik leg­utóbbi el­nök­ségi ülé­sé­ről.
  • Szerző: Ripost

Az elsőként a Figyelő szerkesztőségéhez eljuttatott hangfelvétel tanúsítja, hogy a kilépési hullám elfedésére szervezett csalást javasol Z. Kárpáti Dániel. Azt mondja, hogy

titokban léptessenek ki Jobbik párttagokat, hogy aztán nagy csinnadrattával vissza lehessen őket venni, Így bizonyítanák azt, hogy nem igaz a kilépési hullám, igenis sok új belépője van a Jobbiknak.
A kép a legutóbbi Jobbik-frakcióülésen készült Koccintottak a Sargentini-jelentésre.
A kép a legutóbbi Jobbik-frakcióülésen készült Koccintottak a Sargentini-jelentésre.

Mert hogy nagy a baj, még maguk az elnökségi tagok sem hiszik el, hogy több a belépő, mint a kilépő, s hogy nem fogy vészesen a párt tagsága.

Az eddig kilépettekről, főleg Toroczkai Lászlóról csak "lúzer bagázsként" beszélnek az elnökségben, ahogy ezt a hangfelvétel is bizonyítja.

Kiderül az is, hogy  sorozatosan tudatos lejárató cikkeket íratnak a Mi hazánk mozgalom tagjairól a Jobbik csicska-sajtójában, mindenekelőtt a Zsúrpubi(!) névre hallgató kézi vezérelt orgánumban.

Ami már Z. Kárpáti szerint is annyira ostobán működik, hogy "leekézte" magát.

A teljes hangfelvételt itt hallgathatja meg.

Eközben a címlapon