BOZÓT

Tiszta ne­vet­ség, pár száz em­bert tud­tak össze­trom­bi­tálni az el­len­zéki pár­tok

A Bem téren, a Cor­vin köz­ben és a Bródy Sán­dor ut­cá­ban a Ma­gyar Rádió va­laha volt épü­le­té­nél hir­de­tek gyű­lést az el­len­zék párt­jai. Jó, ha össze­sen 1500 em­bert si­ke­rült meg­moz­gat­niuk.
  • Szerző: Ripost

Ismét szánalmas kudarcot hozott az ellenzéknek október 23-a megünneplése. Gyurcsány és baloldali ellenzék a Bem téren próbálkozott, de jó, ha 400(!) embert sikerült összehozniuk.

A szétesőfélben lévő Jobbik a Magyar Rádió egykori Bródy Sándor utcai épületénél próbálkozott, a végeredmény itt is katasztrofális, helyszíni tudósítónk jelentése szerint hozzávetőleg 600 embert sikerült összetrombitálni.

A Jobbikból kiszakadt Mi Hazánk mozgalom ezúttal a Corvin közt foglalta el, ők nagyjából 3-400 embert mozgósítottak.

A Fidesz nagygyűlésén, a Terror Házánál több, mint 10 000 ember gyűlt össze.