RIPOSTER

TeS­zedd! - Sze­mét­gyűj­tés a tisz­tább Ma­gyar­or­szá­gért

Szinte meg­há­rom­szo­ro­zó­dott a TeS­zedd! hul­la­dék­gyűj­tési ak­ci­ó­ban részt vevők és a hely­szí­nek száma is a prog­ram 2011-es in­du­lása óta - kö­zölte az In­no­vá­ciós és Tech­no­ló­giai Mi­nisz­té­rium (ITM) fenn­tart­ha­tó­sá­gért fe­le­lős ál­lam­tit­kára hét­főn az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.
  • Szerző: MTI

Weingartner Balázs azt mondta, mindezzel az összegyűjtött szemét mennyisége is arányosan nőtt.

Az idei TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért! hulladékgyűjtési akciót

EZEKET OLVASTAD MÁR?

március 18. és 24. között rendezik meg

a Fenntarthatósági témahéttel együtt. A hulladékgyűjtés kellékeit az ITM biztosítja, az akció szervezőjeként pedig az összeszedett szemét elszállításáról is gondoskodik.

Fotó: Dehir
Fotó: Dehir

A szervezők kérték, hogy az önkéntesek regisztrálják magukat az akció honlapján, ez a lehetőség azonban már megszűnt, ugyanis

a feliratkozás határideje március 3.-án éjfélkor lejárt.

Ez azonban nem baj, mert előzetes jelentkezés nélkül is bárki részt vehet a hulladékgyűjtésben. A TeSzedd! honlapján található térkép azt is megmutatja, hogy hol és mikor várják az önkénteseket.

A résztvevők nem szedhetnek veszélyes, elektronikai hulladékokat, valamint építési törmelékeket - tudatta Weingartner Balázs államtitkár.

Eközben a címlapon