KÜLFÖLD

Ter­ror­ve­szély Gre­noble-ban! Be­zár­ták a ve­szé­lyes me­cse­tet!

A helyi imám hó­na­pok óta fegy­ve­res fel­ke­lésre szítja az ott imád­kozó mu­zul­má­no­kat! Mivel min­den nap kö­rül­be­lül 400 fő for­dul meg az épü­let­ben, a ha­tó­sá­gok már nem tűr­het­tek to­vább.
  • Szerző: SZM

Kalasnyikovval terrorizálják a lakosokat Grenoble-ban a bevándorló bandák! – írtuk meg tavaly ősszel. A helyi rendőrök szerint ez a város lett a francia Chicago. A 160 ezer lakosú városban a bűnesetek száma 42, azaz negyvenkét százalékkal emelkedett 2017-hez képest.

Ráadásul a város egyik mecsetében hónapok óta fegyveres felkelésre szítják az imádkozó muzulmánokat! Márpedig ott minden nap körülbelül 400 fő fordul meg és ezt a hatóságok már nem tűrhették tovább. Ezért “terrorveszély” címén bezárták az Al-Kawthar mecsetet,

amely a helyi rendőrség szerint ötleteket és elméleteket terjesztett, amelyek erőszakot, gyűlöletet és diszkriminációt szítottak a hallgatóságban.

A bezárás egyelőre hat hétre szól a terrortámadások megelőzése és nemzetbiztonsági fenyegetések miatt. Ebben az aránylag kis városban a muszlimok 20, azaz húsz mecset közül is választhatnak, úgyhogy ezzel nem korlátozzák vallásuk gyakorlását...

A teljes országban 2500 mecset és imaház található. Közülük 120-at tekintenek különösen veszélyesnek, mint ahol a radikális szalafizmust prédikálják. Közülük 2016-ban mindössze húszat zártak be.

Forrás: RT