KÜLFÖLD

Ak­kora a ve­szé­lye egy tá­ma­dás­nak Ame­ri­ká­ban, mint szep­tem­ber 11. előtt

Az Egye­sült Ál­la­mok bel­biz­ton­sági mi­nisz­tere úgy véli, hogy rend­kí­vül fe­szült a hely­zet az or­szág­ban, szinte bár­me­lyik nap meg­tá­mad­hat­ják őket.
  • Szerző: WM

John Kelly a kemény szavakat egy FBI jelentésre alapozza, amiben az áll, hogy akkora a terrorfenyegetettség az Egyesült Államokban, mint amekkora a 2001. szeptember 11-i terrortámadás előtt volt. A miniszter szerint a kialakult helyzetért a bevándorlás tehető leginkább felelősé. A George Washington Egyetemen elhangzott beszédben a következő figyelmeztető mondatok szerepeltek:

EZT OLVASTAD MÁR?
Mi egy olyan nemzet vagyunk, amelyet hamarosan meg fognak támadni.

A merényletek akár már napokon belül bekövetkezhetnek, a fenyegetések könyörtelenek - írja a Welt. Azok fognak minket megtámadni, akik utálnak minket, akik gyűlölik a szabadságunkat, az értékeinket, a törvényeinket, aki egyszerűen nézni sem bírják, ahogy mi élünk - mondta John Kelly, aki hozzátette, hogy támogatja Donald Trumpot az idegenek szigorúbb beutazásával, vagy akár beutazási tilalmával kapcsolatban. Mint mondta:

Soha nem fogunk azért bocsánatot kérni, mert teljesítjük a küldetésünket. Azért sem fogunk soha senkitől bocsánatot kérni, hogy biztonságosabbá próbáljuk tenni a hazánkat.