KÜLFÖLD

Ter­ror­ké­szült­sé­get ren­del­tek el bom­ba­fe­nye­ge­tés miatt

Ismét rob­ban­tás­sal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam. Ez­út­tal az Al Mun­ta­szir dzsi­há­d­ista cso­port kül­dött vi­de­óüze­ne­tet arról, hogy bom­bát fog­nak rob­ban­tani Baszk­föl­dön.
  • Szerző: V4NA

A robbantásokkal fenyegető üzenetet a spanyol belügyminisztérium komolyan veszi, ezért négyes szintűre emelte a terrorizmus elleni készültséget.

Az Al Muntaszir dzsihadista csoport ismét a közösségi médiában fenyegette meg Spanyolországot azzal, hogy terrorakciót hajt végre az ország északi részén, Baszkföldön.

A videóüzenetben kereszteseknek nevezték a spanyol embereket, azt üzenték, hogy nemsokára támadnak, és hogy a rendőrök sosem találják majd meg a támadókat.

Az idei évben ez a hatodik fenyegetés Spanyolország ellen.

Ugyanez a terrorszervezet intézett korábban felhívást az eddig rejtőzködő tagjaihoz, hogy húsvétkor robbantsanak a körmenetekben. Azt a támadást végül úgy sikerült megakadályozni, hogy letartóztatták a merénylet kivitelezésére készülő marokkói férfit.

A spanyol belügyminisztérium a terrorizmus ellenes készültséget négyes szintűre emelte, ami ugyan a skála legalacsonyabb fokozata, de már hivatalos terrorfenyegetettségi szintnek számít.