KÜLFÖLD

Ter­ro­riz­mus Eu­ró­pá­ban: 753 ha­lott 2000 óta. Meg­je­lent a fe­kete könyv

A leg­több ál­do­zat Spa­nyol­or­szág­ban volt, ott 268 főt öltek meg. Fran­cia­or­szág­ban szinte éppen ugyan­annyit, 263-at. A tér­ké­pen jól lát­szik, hogy a vi­seg­rádi or­szá­gok­ban a leg­na­gyobb a biz­ton­ság.
  • Szerző: SZM

Hiánypótló mű jelent meg Maite Pagazaurtundua Ruiz spanyol EP képviselőnek köszönhetően. Bemutatták “A terrorizmus fehér és fekete könyve” című, számtalan adatot tartalmazó tanulmányt, amelyet a francia terrorizmus áldozatainak szövetsége (AFVT) támogatott.

Eszerint Európában és Európán kívül 2000 óta a terroristák 753 embert öltek meg. A halottak száma még nagyobb, ha figyelembe vesszük az EU-n kívül megölt európai polgárok számát: akkor 1115 halálesetről van szó, beleértve a katonai áldozatokat is, különösképpen Afganisztánban.

A kettő együtt 1868 halottat jelent. Ebből 1703 esetben dzsihadisták voltak az elkövetők.

Ami a halottak számát illeti, Spanyolországban és Franciaországban volt a legtöbb: 268 illetve 263 áldozat. Őket követi Nagy-Britannia 121, majd Belgium 40 és Németország 29 áldozattal. Ha az alábbi képre tekintünk, jól látható, hogy a visegrádi országok a mai napig Európa legbiztonságosabb régiójának tekinthetők.

Forrás: LeParisien