HARCÉL

Ter­ro­ris­tát azo­no­sí­tot­tak a mig­rán­sok közt!

Meg nem erő­sí­tett saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint ki­emel­tek a me­ne­kül­tek közül egy be­azo­no­sí­tott ter­ro­ris­tát. A ki­hall­ga­tást meg­kezd­ték!
  • Szerző: M. Elek
A határon garázdálkodó fiatal migránsok közt talán többen is lehetnek. (Fotó: MTI)
A határon garázdálkodó fiatal migránsok közt talán többen is lehetnek. (Fotó: MTI)
Az M1 hírcsatorna olyan meg nem erősített információkhoz jutott, miszerint a hatóságok még délután kiemeltek a menekültek közül egy beazonosított terroristát.