INSIDER

Tel­jes a ké­szült­ség, az utolsó fá­zis­hoz ér­ke­zett a Hab­le­ány ki­eme­lése

A men­tő­ala­ku­la­tok még most is szi­vattyúz­zák a vizet a ha­jó­test­ből, a mel­lette álló uszá­lyon is ezt a mun­kát ké­szí­tik elő.
  • Szerző: Ripost

Folyamatosan dolgoznak a szivattyúk a kiemelés helyszínén, illetve a hajótestet is próbálják kiegyensúlyozni a szakemberek.A hajótest most van abban a helyzetben, hogy ki tudják belőle szivattyúzni a vizet úgy, hogy az sehol sem folyik vissza. Ha ezzel a folyamattal végeznek és nem bukkannak több áldozatra, akkor várhatóan teljesen kiemelik a Hableányt.

A hajót elkezdték lassanként emelni.

EZEKET OLVASTAD MÁR?