MANI

Ta­n­év­kez­dés di­ák­hi­tel­lel - ér­de­mes-e fel­venni?

"Szep­tem­ber­től egye­te­mista a gyer­me­kem!" Büsz­ke­ség a szü­lők­nek, más­fe­lől so­kak­nak fej­tö­rést okoz, miből fi­nan­szí­roz­zák majd gyer­me­kük fel­ső­ok­ta­tás­ban töl­tött éveit. Jó hír a bi­zony­ta­la­nok­nak: most ér­de­mes di­ák­hi­telt fel­venni. Ma­ga­sabb fel­ve­hető hi­tel­összeg, ked­vező ka­ma­to­zás, egy­szerű igény­lés, tör­lesz­tési ked­vez­mé­nyek, vál­lal­ható visszafi­ze­tés - 17 éves fenn­ál­lása óta a leg­ked­ve­zőbb fel­té­te­lek­kel ve­hető igénybe a di­ák­hi­tel. De lás­suk csak, ho­gyan ér­de­mes hasz­nálni?

Mire kell?

A Diákhitel1 szabad felhasználású kölcsön, amit bármire: albérletre, étkezésre, a saját szükségletei szerint költhet el a hallgató. A Diákhitel2 ezzel szemben kizárólag az önköltség kifizetésére fordítható, ez az összeget közvetlenül a felsőoktatási intézmény számlájára érkezik be.

Kamat nélkül

A bármire elkölthető, a szabad felhasználású Diákhitel1 kamata rekordalacsony, mindössze 2,30%, míg a képzési költségre felvehető Diákhitel2 0%-os kamattal igényelhető, azaz kamatmentes kölcsön.

Eközben a címlapon

Magasabb összeg

Februártól nőtt a Diákhitel1 keretében felvehető legmagasabb összeg: már akár havi 70 ezer forintot is igényelhetnek a hallgatók, így egy összegben tanulmányi félévenként 350 ezer forinthoz juthatnak hozzá. Az a diák, aki szeretne egy tanévet pl. Erasmus program keretében külföldön eltölteni, két félévig terjedő időre, a normál Diákhitel1 kétszeresét kérheti, ami 1 400 000 Ft.

Élethosszig tartó tanulás

Az eddigi 40. életév helyett 45 éves korig lehet kérni a diákhiteleket. Az élethosszig tartó tanulás jegyében, a 40 év fölöttieknek is lehetőségük nyílik arra, hogy diákhitel segítségével finanszírozzák tanulmányaikat. Ezzel egyidejűleg a törlesztés legkésőbbi megkezdésének életkori határa is megváltozott, szintén 45 évre nőtt.

Törlesztés

A törlesztést csak a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónapban kell megkezdeni. A törlesztés első két évében a minimálbér, a harmadik évtől a bruttó jövedelem meghatározott százalékát (4-11%) kell fizetnie az ügyfélnek, akik átlagban 8 év alatt fizetik vissza diákhitelüket.

Díjmentes előtörlesztés és egyéb kedvezmények

A diákhitel minden speciális élethelyzetre igyekszik ügyfélbarát megoldást kínálni. Ilyen például a bármikor, bárki által teljesíthető díjmentes előtörlesztés, mely akár a tanulmányok alatt is megtehető. A gyermeket vállaló édesanyák szintén számos kedvezményben részesülhetnek, adott esetben akár az egész tartozásuk elengedésre kerülhet. Fizetési nehézség esetén egyedülálló megoldások (pl. a törlesztőrészlet csökkentése) állnak rendelkezésre.

Online ügyintézés

Egyedülálló lehetőségként nem rabol időt többé az ügyintézés, a diákhitel igénylése egyszerű, elektronikus szerződéskötéssel akár néhány perc alatt elintézhető.  Az e-aláírással történő szerződéskötés feltétele, hogy az igénylés a Neptun felületen keresztül induljon és az igénylőnek legyen ügyfélkapus hozzáférése.

Kell-e nekem diákhitel?

Ha valaki még mindig bizonytalan, hogy számoljon-e diákhitellel, honnan kaphat iránymutatást? A www.diakhitel.hu honlapon elérhető Pénzügyi tájoló nevű alkalmazás pontosan ebben nyújt segítséget. A kalkulátorral könnyen kiszámolható az, hogy miként alakul egy diák tanulásának és megélhetésének teljes költsége. A Pénzügyi tájolóval ugyanakkor az egyes intézmények is összehasonlíthatóak, így könnyebb kiválasztani, hol éri meg a leginkább továbbtanulni.