MANI

Ezen a tesz­ten meg­bu­kik a fel­nőt­tek 90 szá­za­léka

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Volt 10 hal, ami­ből három el­pusz­tult, négy el­úszott, hány ma­radt? A he­lyes vá­lasz nem három! Hogy miért? Kat­tints a kér­dé­sekre és ki­de­rül!

 Hányat találsz ki elsőre?