RIPOSTER

Sz­lo­vé­nia se­gít­sé­get kért a me­ne­kült­vál­ság ke­ze­lé­sé­hez, a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem azon­nal re­a­gált

Ma­gyar­or­szág ugyan már nem mig­rá­ciós út­vo­nal, de to­vábbra is ki­ve­szi a ré­szét a me­ne­kült­hely­zet ke­ze­lé­sé­ből. Most a szlo­vé­ne­ket se­gít­jük ki vé­dő­fel­sze­re­lés­sel.

Csütörtök este kért segítséget Szlovénia azon az informatikai rendszeren, melyen bármelyik EU-s ország jelezheti, ha valamire szüksége van. Ilyenkor a többi tagállam, ha tud, segít. Így tett most Magyarország is.

Szlovéniának a migrációs helyzettel kapcsolatban van szüksége védőfelszerelésekre.

Kérésükre a katasztrófavédelem rögtön reagált, és másnap 1500 egyszer használatos védőruhát és 6000, a ruhákhoz tartozó porálarcot küldött a szomszédos országnak.

A felszerelést többek között járványügyeknél használják, tudta meg a Mukics Dániel tűzoltó őrnagytól, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes-szóvivőjétől.

Noha Magyarország, határvédelmének köszönhetően, már nem a bevándorlók útvonalán fekvő ország, Orbán Viktor miniszterelnök megfigyelőként részt vett a vasárnapi brüsszeli értekezleten, ahol 17 pontos akciótervet dolgoztak ki a menekültválság kezelésére.

Az akcióterv szerint bővítik Görögországban és a nyugat-balkáni országokban a menekültek befogadására alkalmas férőhelyek számát, szigorítják a görög-macedón és a macedón-szerb határokon az ellenőrzést. Ezeken túl megállapodtak abban is, hogy előzetes egyeztetés nélkül senki nem szállít egyik ország határáról a másik határára menekülteket, illetve a schengeni övezetbe csak az léphet be, aki menekültstátuszt kér.

Eközben a címlapon