MANI

Te tudod, mit je­lent ez a 7 szim­bó­lum? Íme, a meg­fej­tés

A Blu­e­to­oth szim­bó­lu­mát, a be­kap­cso­lás (power) gomb vagy a béke jelét ki­vé­tel nél­kül min­denki fel­is­meri! Íme, a jelek mö­götti tör­té­net! Miért is úgy néz­nek ki, ahogy?!

Az & jel

Az et-jel valójában egy logogramma, és az „és” kötőszót jelöli, a latin „et” betűiből álló ligatúra

Az időszámításunk előtti első században, az ókori római forrásokban már megtalálható ez a jel. Ebben az időben Ciceró egy nagy E és T betűkből álló szögletes szimbólumot használt.Később vált csak ívesebbé. A kalligráfia és a nyomtatás feltalálása növelte az elterjedését, és a római gyökerek miatt sok latin alapú ábécét használó nyelv átvette.

A szív szimbólum

Abban, hogy miért pont így ábrázoljuk stilizáltan a szívet, nem mindenki ért egyet. Vannak, akik szerint a tehén szívéhez való hasonlatosság miatt, mások a teknős szívének ábrázolásától eredeztetik, és egy igen merész elgondolás szerint azért így rajzoljuk ahogy, mert a férfi prosztata mintázatát utánozza, és/vagy a nők szeméremdombját.

A Biblia szerint a lelki élet és a szentlélek lakhelye, a keresztény szemlélet szerint egyenesen a Megváltó jelképe. Az Európában használt szív képi ábrázolásánál a vörös színt használják, utalva ezzel a vér színére, és a szenvedélyre.

A nyíllal átlőtt szív egy reneszánsz embléma, amihez tartozott egy mottó is: Amor vincint omina! (A szerelem mindent legyőz!)

A ma is használt ábrázolás a Katolikus Egyház álláspontja szerint a 17. század óta létezik, és egy francia apácának köszönhetjük. Valószínűbb azonban, hogy már hamarabb is ismert volt ez a fajta stilizált szív ábrázolás.

Eközben a címlapon

Ezekkel az elméletekkel még nincs vége a lehetséges magyarázatoknak!Azért így ábrázoljuk a szívet, mert:

  • a hattyúk udvarlás közben egymáshoz közeledő alakja. Sok kultúrában ugyanis ezek a madarak a szeretet és a hűség jelképei, mivel a hattyúk az általuk választott párjukkal maradnak csak életben.
  • a borostyánlevél alakja is „felelős lehet” a füzetek sarkába rajzolt szerelmes vagyok jelzés mai alakjáért.

A Bluetooth szimbóluma

Elöljáróban két tény a jelről: az első generációs Bluetooth-szimbólum kék, és hasonlít egy fogra. Ez le is fedi az szimbólum eredetének történetét.

Kicsit bővebben: A tizedik században élt egy uralkodó, Harald „Bluetooth” Gormsson dán király, akinek a kedvence a dán fekete áfonya volt, amitől az egyik foga be is kékült. Az ő nevének kezdőbetűit szimbolizálja ennek a vezeték nélküli kapcsolatnak a jele. Egy másik lehetséges magyarázat, hogy az áfonyaimádó dán király nevének kezdőbetűit két skandináv rúnával- a Hagall, ami a latin H betűt, és a Bjarkan, ami a latin B betű- ábrázolták.

Az orvoslás szimbóluma

A kétkígyós verzió:

A caduceus nem más, mint egy hírnökbot, ami köré egy kígyó tekeredik. A kereskedelem szimbóluma, amit a görög mitológia istenével, Hermésszel azonosítanak. A hetedig században lett a korai nyugati orvoslás szimbóluma, elsősorban az alkímia és a hermetikus asztrológia elvei nyomán, amely a bolygókat és csillagokat gyógyerőként használta a betegségek leküzdésében.  A szimbólum eredete egészen i.e. 2600-ig nyúlik vissza.

Az egykígyós verzió:

Aszklépiosz botja egy ókori görög szimbólum, amely a csillagászattal, a betegségekből való felgyógyulással és az orvoslással áll kapcsolatban. Aszklépiosz a gyógyítás istene az ókori görög mitológiában. Alakja megjelenik a Ophiuchus, azaz a Kígyótartó csillagképben.

Más kultúrákban ezt jelentette:

  • Az ókori görög asztrológus papok a világban ható ellentétek szintézisének szimbólumaként használták.
  • A hindu Kundalíni jógával is összefüggésben áll ez a jel. Ezzel jelenítik meg a test finom idegpályáit, és energetikai csatornáit.
  • A bong kultúrában pedig a mesterségbeli tudást, az egészséget és a jólétet szimbolizálja.

A "Power On", vagy bekapcsolás gomb szimbóluma

A története 1973-ig nyúlik vissza. 73-at megelőzően a második világháborúban elterjedt nullát és egyest használták a kapcsolók helyzetének jelölésére.(A főkapcsolók is kétállásúak voltak: nulla és egyes -nincs áram, van áram.) Igen ám, de a készenléti állapottal (standby) nem tudtak mit kezdeni, nem tudták mivel jelölni. Ez ugyanis sem a kikapcsolt, sem a bekapcsolt állapot. Ennek megoldásakéntaz International Electrotechnical Commission jóváhagyásával megszületett a nullába szúrt egyes. Először ezzel jelezték a standby állapotot, később pedig a főkapcsolókat.

A béke, vagy peace-jel

1958-ban a nukleáris fegyverek elleni tiltakozás jelképe lett. A szemafor ábécé „N” és „D” betűi láthatók egy körben, amik a Nuclear Disarmament, vagyis a nukleáris leszerelés kezdőbetűi. A szemafor ábécé egyébként a zászlók tartásával betűket formáló kommunikáció, ami például hajók és repülők irányításához is használnak.

Az "OK" kézjelzés

A legtöbben felismerik ezt a kézmozdulatot, ami a rendben, tökéletes, finom egyik egyezményes jelzése. Kivéve a franciákat, ott például azt jelenti, hogy egy nulla vagy. Mint a szív ábrázolásának eredetéről, úgy erről is számos elméret létezik:

  • Az egyik azt állítja, hogy a 8. amerikai elnök szülővárosának „Old Kinderhook”-nak a rövidítése, és a választási kampány során a plakátokon ezt a kézmozdulatot használták.
  • A másik elmélet a 7. amerikai elnökhöz köti a jelzést, aki gyakran használta a minden rendben kifejezésére a döntései véglegesítésénél.
  • Mások szerint ez a jelzés nem más, mint egy mudra, egy a buddhizmushoz és a hinduizmushoz köthető rituális mozdulat. A mudra kézmozdulat jelentése: tanulás.

mudrá szó jelentése „pecsét”, „jelzés” vagy „kézmozdulat”