HARCÉL

Szij­jártó: Ter­ro­ris­tát vé­del­mez az ENSZ

Az ENSZ sok­koló tá­ma­dást in­dí­tott Ma­gyar­or­szág ellen a mig­rá­ció kér­dé­sé­ben, az egyik em­beri jo­gok­kal fog­lal­kozó biz­tosa azért akarja el­já­rás alá vonni Ma­gyar­or­szá­got, mert Ma­gyar­or­szá­gon egy Ahmed H. nevű sze­mélyt ter­ro­rista te­vé­keny­ség miatt a bí­ró­sá­gok el­ítél­tek.
  • Szerző: MTI

Hétfői felszólalásában fejtette ki véleményét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Faji Megkülönböztetés Felszámolásával Foglalkozó Bizottságának genfi ülésén.

Fotó: MTI

Felidézte, hogy, Ahmed H. egy támadást vezényelt a magyar határt védő magyar rendőrökkel szemben. Az általa vezetett támadás következtében számos magyar rendőr megsérült.

Ez az ember egyszerű terrorista. Ez az ember Magyarország területi integritását és szuverenitását meg akarta sérteni,

és azt akarta elérni, hogy illegális bevándorlók százai, ezrei tudjanak bejönni Magyarországra - monda el az MTI-nek a felszólalásáról adott tájékoztatásában a miniszter.

Ezt a terroristát védi most az ENSZ, hiszen a világszervezet egyik emberi jogi biztosa arról tájékoztatta a magyar kormányt, hogy eljárást kezdeményez az Ahmed H.-val kapcsolatos magyarországi bánásmóddal kapcsolatban, és gyakorlatilag a terrorista védőügyvédjeként lép fel Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben - mondta Szijjártó Péter.