HARCÉL

Szij­jártó: Mától ha­tal­mas viták kez­dőd­nek az Uni­ó­ban

Új po­li­ti­kai hely­zet van a kon­ti­nen­sen, meg­bom­lott a sta­tus quo az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­sok nyo­mán - mondta Szij­jártó Péter a nem­zet­közi ke­res­ke­delmi ügyek­kel fog­lal­kozó tag­ál­lami mi­nisz­te­rek hét­fői brüsszeli ülé­sé­nek szü­ne­té­ben.
  • Szerző: ripost

Sajtóértekezletén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy mindenképp új helyzet áll elő, ugyanis a következő ciklusban nem lesz elég összeülnie a két legnagyobb frakció, a néppártiak és a szociáldemokraták vezetőinek, hogy megkössék a maguk megállapodásait - tudósított az MTI.

Fotó: MTI

A külügyi tárca vezetője rámutatott,

mától hatalmas viták kezdődnek az Európai Unióban a jövőt illetően, először személyi, majd tartalmi kérdésekben.

Hangsúlyozta, a magyar kormány egyik csúcsjelöltet sem tartja alkalmasnak arra, hogy az Európai Bizottság elnöke legyen, ugyanakkor remélik, hogy a tárgyalások során felmerülnek majd megfelelő személyek.