HARCÉL

Szij­jártó: Az EPP leg­si­ke­re­sebb pártja be­ván­dor­lás­el­le­nes

Soha ek­kora tá­mo­ga­tást nem ka­pott még po­li­ti­kai csa­lád eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son Ma­gyar­or­szá­gon, ez el­vá­rást is je­lent ve­lünk szem­ben, és ennek meg fo­gunk fe­lelni - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.
  • Szerző: ripost

Az MTI beszámolója szerint Szijjártó Péter a Fidesz eredményváróján újságíróknak úgy nyilatkozott:

holnap már kemény vita kezdődik a személyi kérdésekről és arról, hogy merre van a jövő Európa szempontjából.

A választási végeredmény ezt az európai vitát még keményebbé teszi, ezért a magyar nemzeti érdekképviseletnek is keménynek kell lennie. Ez a választási eredmény, a  bizalom és az egyértelmű felhatalmazás kellő erőt ad, hogy a vitákban a magyar érdekeket érvényre juttassuk - jelentette ki.

Fotó: Origo.hu
Fotó: Origo.hu

A külügyminiszter szerint most a tét az, sikerül-e a választási eredménynek megfelelően az Európai Uniót erős nemzetekre épülő erős integrációvá tenni, megvédeni a keresztény kultúrát és

sikerül-e elérni, hogy a bevándorlás tekintetében "a menedzselni szót leváltsuk a megállítani szóra".

Azt is mondta: óriási vita lesz a nagy pártcsaládokon belül is, és kérdés, hogy az Európai Néppártnak (EPP) milyen következtetéseket kell levonnia az eredményből. Az EPP legsikeresebb tagpártja, a legtöbb támogatást szerző tagpártja egy bevándorlásellenes párt- emlékeztetett.

Szijjártó Péter kitért rá: sok tagállamban átalakultak az erőviszonyok a választás nyomán, ezért várhatóan "nagy mozgás lesz". Eddig könnyű dolga volt minden választás után a két legnagyobb pártcsaládnak, most viszont további tárgyalásokra lehet szükség, és a csúcsjelölti rendszert illetően is kifogások merültek fel - közölte. Hozzátette: nem lesz egyszerű és gyors a következő európai vezetők kiválasztása.

 
Eközben a címlapon