SZTÁRDZSÚSZ

Szig­sza­lag­gal men­tet­ték meg a Visz­kis éle­tét

Amb­rus At­tila na­pok­ban meg­je­lenő ön­élet­rajzi köny­vé­ben el­me­séli: fi­a­tal­ko­rá­ban far­kas­tör­vé­nyek kö­zött élt. Ne­ve­lő­in­té­zetbe ke­rült, ahol az éle­tére tör­tek...

„Meg akart ölni, de nem sikerült a rohadéknak.Álltam a konyhában, talán krumplit szeleteltem vagy hagymát pucoltam, amikor egyszer csak mögém lépett.

Nem láttam, inkább csak éreztem, hogy ott van. Talán a szagát.

Egy pillanat alatt történt minden.

Joane­ felkapta az egyik húsvágó kést, széles, hosszú penge, rövid markolat, aztán hátulról a vállamba döfte. Pokoli fájdalom és iszonyatos düh öntött el

- így vall hamarosan megjelenő könyvében a Viszkis az ellene elkövetett merényletről. Az önéletrajzi ihletésű műből a Blikk közölt részletet.

Ambrus Attila sorozatos lopásai miatt került Moldvába, egy nevelőintézetbe, ahol két éven keresztül megpróbáltak embert faragni belőle. Itt keveredett összetűzésbe az intézet hírhedt fenegyerekével, aki az életére tört.

Nem akart balhézni
Nem akart balhézni

"Hiába kaptam mély sebet és ömlött belőlem a vér, nem szaladtam a tiszthez, hogy feljelentsem. Nem akartam balhét

Jobb híján szigetelőszalaggal ragasztottuk le a vállamat, volt ott két srác, aki segített. Egyikük sem csodálkozott, Abban a javítóintézetben a szúrt sebet szigszalaggal gyógyítják.