RIPOSTER

Szi­go­rí­tott el­len­őr­zés lesz éj­fél­től a ha­tár­át­lé­pők­nél!

A hor­vá­tok arra ké­szül­nek, hogy Sz­lo­vé­nia felé kül­dik a mig­rán­so­kat, ha Ma­gyar­or­szág le­zárja a ha­tá­rait.
Szlovénia készül a migránsáradatra. A horvátok ugyanis feléjük irányítják a földönfutókat, akik éjfél után már nem tudnak bejutni Magyarországra.

Halálos áldozatokra is fel lehet készülni, mert a sok eső miatt árad a horvát–magyar határ egy részén húzódó Dráva. A migránsoknak csak a folyón átúszva lesz lehetőségük, hogy a zöldhatáron keresztül bejussanak az országba.