KÜLFÖLD

Szex­rab­szol­gák és kény­szer­mun­ká­sok - jó üzlet az em­ber­ke­res­ke­de­lem

Glo­bá­lis össze­fo­gást és nem­zet­közi együtt­mű­kö­dést sür­get az em­ber­ke­res­ke­de­lem ellen az ENSZ Ká­bí­tó­szer- és Bűn­ül­dö­zési Hi­va­ta­lá­nak (UNODC) hét­főn köz­zé­tett je­len­tése, amely fel­hívja a fi­gyel­met arra is, hogy bár egyre több em­ber­csem­pészt ál­lí­ta­nak vi­lág­szerte bí­ró­ság elé, ha­té­ko­nyabb össze­fo­gásra van szük­ség az egyes or­szá­gok kö­zött az em­ber­csem­pé­szet meg­fé­ke­zése ér­de­ké­ben.
  • Szerző: MTI

A jelentés szerint számos fegyveres csoport részben emberkereskedelemből finanszírozza a tevékenységét.  A dokumentum külön foglalkozik a gyerekkatonákkal, elsősorban Közép-Afrikában és a Közel-Keleten. A jelentés egyaránt kitér a kis- és nagykorú áldozatokra, és arra is, hogy sok kiskorút kényszermunkára is kényszerítenek.  

A nők szexuális célú kizsákmányolása kapcsán megemlíti Nadia Muradot, az iraki jazidi kurd emberi jogi aktivistát is, akit az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet kényszerített szexrabszolgaságra, miután a dzsihadisták 2014-ben elrabolták.A jelentés adatai szerint

a világban zajló emberkereskedelem áldozatainak 70 százaléka nő.

Közülük körülbelül a fele felnőtt, illetve minden ötödik lány, ez utóbbi szám pedig egyre emelkedik.  

Fotó: life.hu
Fotó: life.hu

Az emberkereskedelem célja elsősorban szexuális kizsákmányolás, erre az esetek 59 százalékában kerül sor, kényszermunkára pedig mintegy 35 százalékban. A minta némileg eltér a gyerekek esetében, ahol

a kisfiúk felét dolgoztatják, 27 százalékukat pedig szexuálisan zsákmányolják ki,

felhasználják őket továbbá koldulásra, katonáskodásra és bűnelkövetésre is.

A lányok közül 72 százalék esik szexuális kizsákmányolás áldozatává,

21 százaléknak pedig kényszermunkát kell végeznie.  

Eközben a címlapon