KÜLFÖLD

Szer­bia mi­előbbi uniós tag­sága min­den EU-tag­or­szág ér­deke

Szer­bia mi­előbbi eu­ró­pai uniós csat­la­ko­zása mel­lett állt ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn Sza­bad­kán, a ma­gyar és a szerb kor­mány ötö­dik együt­tes ülése után, Ana Br­na­bic szerb kor­mányfő tár­sa­sá­gá­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.
  • Szerző: RIPOST

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a következő nagy történelmi feladat Szerbia EU-tagságának megvalósítása, amely a szerbeknek és a magyaroknak egyaránt jó lesz, és szüksége lesz rá az EU-nak is. "Ha az EU nem vállalkozik újabb nagy küldetésre, akkor a teljesítménye le fog csökkenni. (...) Szerbia minél gyorsabb EU-tagsága minden EU-tagállam érdeke" - mondta.

A kormányfő kijelentette továbbá: hamarosan lezárul egy európai korszak, mert a közép-európai országok nemsokára utolérik az EU alapítóinak gazdasági teljesítményét, Közép-Európa nélkül pedig ma nem is lenne növekedés az unióban. Ezért az unió bővítése nemcsak a belépőknek jó, hanem a közösség már bent lévő tagjainak is - hangsúlyozta.

A balkáni migrációs útvonal megváltozása közös magyar és szerb siker

Közös magyar és szerb sikernek nevezte a balkáni migrációs útvonal megváltozását Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette: nagyvonalú gesztus volt Szerbia részéről, amikor elfogadta a Magyarország által épített déli határkerítést.

Ezzel Szerbia is nyert, mert a migránsok elkerülik Szerbiát, nem érdemes ugyanis erre jönni, ha nem tudnak továbbmenni Magyarország felé - mondta.

Eközben a címlapon

Orbán Viktor hozzátette, hogy "az igazi fenyegetés" ebben a pillanatban kevésbé a Balkánról, sokkal inkább az afrikai térségből fenyeget.

Bővebben hamarosan.