MEDICINA

Szen­zá­ciós ered­ményre ju­tot­tak a ku­ta­tók: a hús­evők bol­do­gab­bak, mint a vegák!

Két­ség­te­len, hogy a jól össze­ál­lí­tott ve­ge­tá­ri­á­nus ét­rend na­gyon egész­sé­ges - de vajon bol­do­gít is? Brit ku­ta­tók egy új vizs­gá­lat alap­ján két­sé­ge­i­ket fe­jez­ték ki ezzel kap­cso­lat­ban.

Régóta tudjuk, hogy aki tartózkodik a hústól, az tovább él, vékonyabb, és a környezetünket is óvja. A kérdés már csak az, hogy boldogabbá teszi-e mindez.

Fotó: Pinterest

Egy brit kutatás szerint azok az angolok, akik nem esznek húst, boldogtalanabbak, mint húsevő honfitársaik. A 10 000 brit állampolgár étkezési szokásait elemző vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a vegetáriánusok és vegánok között kétszer annyi depressziós volt, mint a húsevők között. A kutatók szerint ennek az lehet az oka, hogy az esetleg rosszul, hiányosan összeállított vegetáriánus étrendből gyakran hiányzik a B12-vitamin, amely többek között a mentális egészségünket is elősegíti. A vizsgálat szerint az állati eredetű élelmiszert egyáltalán nem fogyasztó vegánoknak csaknem fele, a vegetáriánusoknak pedig 7 százaléka szenvedett hiányt ebben a vitaminban.

EZEKET OLVASTAD MÁR?