LELKIZŐ

Szo­morú év­for­duló: Ma 45 éve halt meg a le­gen­dás ma­gyar éne­kes

1974-ben ezen a napon gyászba bo­rult az egész or­szág. Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon el­hunyt ha­zánk első igazi szu­per­sztárja.
  • Szerző: Buster

Szécsi Pál sorsa már gyermekkorában megpecsételődött, amikor édesanyja elhagyta őt és nővérét is, és Amerikába disszidált. A csodálatos hangú énekes rövid életét végigkísérte a depresszió, melynek következtében többször is próbálkozott öngyilkossággal. Barátai rendre megmentették, de 45 évvel ezelőtt ezen a napon már nem tudtak rajta segíteni.

Szécsi Pál mindössze 30 éves volt és halálhíre sokkolta rajongóit. Budapesten, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Temetésén elképesztő tömeg jelent meg, akik közül nagyon sokan nem temetéshez méltóan, a tiszteletadást, a végső búcsút megilletve viselkedtek. A fájdalomtól megzavarodott rajongók mindenáron be akartak menni a ravatalozóba, a megvadult emberek útját Koós János állta el kétségbeesetten.