INSIDER

Sza­bá­lyo­san köz­le­ked­tek, mégis piros cso­ma­got kap­tak ezek az au­tó­sok

A Mi­ku­lás-napi köz­úti el­len­őr­zés során több autót el­len­őriz­tek a ba­las­sa­gyar­mati rend­őrök. A meg­vál­to­zott út­vi­szo­nyokra te­kin­tet­tel, a jár­mű­ve­ze­tők­nek is al­kal­maz­kod­niuk kell a téli idő­já­rás­hoz. Fon­tos, hogy a bal­ese­tek meg­elő­zése ér­de­ké­ben a hideg idő­ben való köz­le­ke­désre is fel­ké­szít­sék jár­mű­ve­i­ket.

A szabályosan közlekedő autósok ajándékcsomagot vehettek át az egyenruhásoktól

– tájékoztatott a police.hu.

EZT OLVASTAD MÁR?

A rendőrök kihasználták az ünnepet arra, hogy megjutalmazzák a szabályosan közlekedőket, és arra kéri az embereket, hogy a  balesetek megelőzése érdekében fogadják meg tanácsainkat.

  • Csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített műszaki állapotú járművel induljon útnak! Fordítson különös figyelmet a gumiabroncsok állapotára!
  • Elindulás előtt tisztítsa meg a hótól borított járművét és gondoskodjon arról, hogy semmi ne zavarja a szabad kilátásban!
  • Óvatosan válassza meg autója sebességét, ügyeljen a megfelelő követési távolság betartására! Számoljon azzal, hogy nedves, csúszós úton a jármű féktávolsága megnő!
  • Jegesedésre különösen hidak és felüljárók útburkolatán lehet számítani, ezért ilyen helyeken kellő időben csökkentse járműve sebességet!
  • Legyen gépkocsija csomagtartójában hólánc, hólapát, vonókötél, elemlámpa, láthatósági mellény és pokróc! Ne feledje, a hólánc használata közlekedési jelzőtáblával jelzett útszakaszon kötelező!
  • Öltözködjön rétegesen! Legyen önnél megfelelő mennyiségű folyadék és feltöltött akkumulátorral rendelkező mobiltelefon is!
  • Hosszabb útra történő elindulás előtt tájékozódjon az időjárási körülményekről és az útviszonyokról!