KÜLFÖLD

Svéd­or­szág ter­ror­ve­szély­től tart, fenn­tartja a ha­tár­el­len­őr­zést

Meg­hosszab­bí­totta Svéd­or­szág a belső ha­tár­el­len­őr­zés ide­jét, mert a ter­ror­ve­szély nem múlt el. Arról nem szól­tak, ho­gyan szol­gál­hatja az in­téz­ke­dés a már az or­szág­ban tar­tóz­kodó eset­le­ges ter­ro­ris­ták "el­há­rí­tá­sát".
  • Szerző: MTI

Mikael Damberg svéd belügyminiszter arról beszélt, hogy a svéd belbiztonságot továbbra is komoly veszély fenyegeti. A svéd biztonsági rendőrség ezenfelül a korábbiakhoz hasonló, magas terrorveszélyre utalt.

2015 novembere óta több alkalommal hosszabbították meg az intézkedést; az ideiglenes határellenőrzés 2019. május 11-ig volt érvényben, ezt hosszabbították meg 2019. november 11-ig.

Svédország egyike a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezetbe tartozó 26 állam közül azon országoknak, amelyek 2015-ben,

a bevándorlók és menedékkeresők százezreinek Európába érkezését követően belső határellenőrzést vezetett be.

Svédországon kívül Németország, Ausztria, Dánia és - a nem EU-tag - Norvégia is alkalmazza a határellenőrzést ideiglenesen.

A belügyminiszter végre rájött, hogy védeni kell az országhatárokat
A belügyminiszter végre rájött, hogy védeni kell az országhatárokat

A svéd belügyminiszter a Dagens Nyheter című helyi lap számára elmondta: Svédországban teljesen más a bevándorlási helyzet jelenleg, mint amilyen 2015-ben volt. Hozzátette: mivel a terrorveszély nem csökkent, az ellenőrzések továbbra is szükségesek. A svéd kormány úgy látja, hogy az EU külső határait nem úgy védik, ahogyan azokat kellene.

A kijelentés finoman szólva is furcsa, hiszen éppen a svéd politikusok támadták a legtöbbször hazánkat a magyar határvédelem és az ezt segítő kerítésrendszer miatt. 

Eközben a címlapon