KÜLFÖLD

A svéd rend­őr­ség köz­zé­tette az or­szág leg­ve­szé­lye­sebb öve­ze­te­i­nek lis­tá­ját

A svéd ha­tó­sá­gok je­len­tése alap­ján fris­sí­tet­ték az or­szág no-go zó­ná­i­nak lis­tá­ját. A köz­re­adott 23 öve­ze­tet a ve­szé­lyez­te­tett te­rü­let­ként ne­ve­zik meg, de az érin­tett ön­kor­mány­za­tok így is til­ta­koz­tak a do­ku­men­tum pub­li­ká­lása ellen, és azt kér­ték a rend­őr­ség­től, hogy a lis­tát in­kább tart­sák ti­tok­ban.
  • Szerző: WM

A legfrissebb svéd botrányról az SVT televízió egyik műsorában rántották le a leplet. A csatorna beszámolt arról az alaphírről, ami szerint a svéd rendőrség nyilvánosságra hozott egy listát, amelyen az ország azon területei szerepelnek, amelyeket a jelentésben veszélyeztetett övezeteknek neveznek. Ez a virágnyelven megfogalmazott kifejezés no-go zónákat takar, vagyis olyan – migránsok által lakott – városrészeket, ahol a svéd hatóságok már elvesztették a tekintélyüket.

A 23 megnevezett terület önkormányzatai közül többen tiltakoztak a lista elkészítése ellen. Amikor a városvezetők látták, hogy a rendőrség hajthatatlan, akkor nagyobb nyomásgyakorlásba kezdtek, és legalább azt elakarták kerülni, hogy a nyilvánosság is tudomást szerezzen a jelentésről. Az önkormányzatok azonban ekkor sem jártak sikerrel, így a no-go zónák listája kikerült.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A rendőrségi jelentésből kiderül, hogy a hatóságok akutnak tekintik a helyzetet. Leírásukban arról számolnak be, hogy a megnevezett 23 övezetben komoly társadalmi problémák és bűnügyi jelenlét a jellemző. Mats Löfving, a rendőrség operatív részlegének vezetője elmagyarázta, hogy miért utasították el a cenzúrát. „A rendőrség számára fontos tisztázni a tényeket, így van csak lehetőség arra, hogy az érintett területekkel együtt felszámolhassák a problémákat” – mondta Löfving.

Gyakoriak a gyújtogatások a svéd no go zónákban.
Gyakoriak a gyújtogatások a svéd no go zónákban.

Korábban a is beszámolt róla, hogy a 2015-ös migrációs válság óta elszaporodtak a bevándorlók által elkövetett erőszakos bűncselekmények a skandináv országban. Egyes beszámolók szerint a gránátokkal elkövetett támadások már nem is keltenek megütközést a nagyvárosokban, mint ahogy az is megszokott, hogy egy éjszaka folyamán akár több tucat autót gyújtanak fel a no-go zónákban.