INSIDER

Sú­lyos bal­eset, miért nem hí­vott or­vost a gye­rek­hez a tanár?

Fel­je­len­tette fia is­ko­lá­ját Mol­nár Nor­bert, mert a ki­lenc­éves gye­re­ket nem lát­ták el, ami­kor tár­sai ki­lök­ték a hin­tá­ból, és meg­sé­rült. Or­vosi se­gít­sé­get sem hí­vott hozzá a pe­da­gó­gus, pedig, mint ké­sőbb ki­de­rült, szét­sza­kadt a szája, mű­teni kel­lett. Az igaz­gató sze­rint a tanár nem hi­bá­zott, ami­kor a hoz­zá­tar­to­zót ér­te­sí­tette.
címkék:

Szétszakadt, véres szájjal feküdt a kilencéves Molnár Bence a játszótér homokkal és betonnal borított területén, de senki nem sietett a segítségére. A salgótarjáni fiú osztálya egy helyettesítő tanár gondjaira volt bízva, a játszótéren játszottak. Bence a két társával hintázott, amikor váratlanul olyan erősen kilökték a hintából, hogy másfél métert repült. Miután észrevették, hogy a földön fekszik és csupa vér, a tanárnő egy diákkal visszaküldte az iskolába, hogy hozza rendbe magát. Bence nagyon megijedt.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Ott feküdtem percekig a földön, senki sem segített rajtam

– mesélte a -nak. - Éreztem, hogy ömlik a vér a számból, rá a pólómra. A seb nagyon égetett és fájt. Amikor végre odajött a tanár, csak annyit mondott, hogy ne sírjak, hanem menjek vissza az osztályba, és mosakodjak meg.

Édesapja éppen Budapesten dolgozott, amikor ez történt.

"A húgom hívott fel, hogy Bence megsérült, érte kell menni az iskolába. Azt hittem, hogy egy kis karcolás, ha nagyobb lenne a baj, akkor engem hívtak volna" – mondta a -nak az édesapa. "A húgom szólt, amikor hazavitte a gyereket, hogy orvoshoz kéne fordulni, csúnya a sebe. Rohantam haza, de arra a látványra, ami fogadott,nem voltam felkészülve… Bence arca addigra feldagadt, a szája szó szerint le volt szakadva és tele volt homokkal, gennyes és gyulladt volt már.Azonnal bevittem a sürgősségire..."

Hogy mi történt Bencével, és a fiú iskolája hogyan reagált a balesetre, az kiderül a szerdai Ripost napilapból!

Eközben a címlapon
címkék: