LELKIZŐ

Te­me­tő­ben jár­tunk, el­ké­szült St­ad­ler Jó­zsef kü­lön­le­ges sír­köve

Össze­fo­gott a csa­lád, hogy méltó nyug­he­lyet ál­lít­sa­nak a no­vem­ber 21-én vá­rat­la­nul el­hunyt St­ad­ler Jó­zsef­nek. A Ri­post meg­tudta, hogy a szó­be­széd­del el­len­tét­ben nem az ön­kor­mány­zat, hanem az akasz­tói ju­hász gyer­me­kei áll­ták a költ­sé­ge­ket.
  • Szerző: bdf

Több mint fél évvel Stadler József halála után elkészült az akasztói juhász sírköve! Három gyermeke, Zoltán, Marietta és Milán közösen választották ki a különleges gránitkövet, amire édesapjuk arcképét is rágravíroztatták.

Fotó: Markovics Gábor
EZEKET OLVASTAD MÁR?

A család arról is gondoskodott, hogy Stadler végső nyughelye szimbolikus jelentést kapjon: egy hatalmas focilabda utal arra, amiért egész életében dolgozott. Haláláig a futball szerelmese volt, ő volt az, aki megépítette és ezzel együtt megajándékozta az akasztóiakat a Stadler Stadionnal, amiért aztán az utolsó lélegzetvételéig harcolt.

Nem igaz, hogy az önkormányzat állta a sírkő költségét! Ők a temetést fizették. A számlákat Jóska gyermekei rendezték

– kezdte a -nak a legjobb barát, Gyuris György.

Fotó: Keller Mátyás

„Mindent gondosan megterveztettek. Egy kiváló szakember alapos kézimunkával elkészítette a sírkövet. Elegáns szürke-fekete gránitkőre esett a család választása, Jóska arcképét rágravíroztatták, valamint egy focilabda is díszíti a sírboltot. Még csak a napokban állították fel a sírkövet, és bár az utolsó simításokat végzik, mivel naponta többen meglátogatják Jóskát, minden nap virág díszíti a sírját" – mondta el lapunknak Stadler egykori legjobb barátja és segítője, aki a költségekkel kapcsolatban nem kívánt részletekbe bocsátkozni, de lapunk kiderítette, hogy az utódok mennyit költhettek...

Fotó: Keller Mátyás