EZO

Sors­for­dító tíz­mil­li­ó­szo­ros nap: Skor­pió te­li­hold­dal hozza el a meg­úju­lást

A hét­vége iga­zán kü­lön­le­ges ener­gi­ák­kal ke­cseg­tet, nem­csak az egyik leg­erő­sebb te­li­hold fejti ki ránk ha­tá­sát, de a tíz­mil­li­ó­szo­ros nap is jó­té­ko­nyan tá­mo­gat min­den­kit. Lás­suk is, ho­gyan!

Az idei harmadik tízmilliószoros nap (május 18. szombat) egybeesik az újjászületést jelképező Skorpió teliholddal, így igazán nagy változásokra számíthatunk a hónap közepétől.

A Skorpió egyik jellemzője, hogy a mélységek felé hatol, így segítségével felszínre kerülhetnek azok a tudattalan minták és traumák, melyek megakadályozzák lelki szabadságunkat.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Fotó: Pinterest

A telihold munkáját a hátráló mozgásban lévő két sorsbolygó (Szaturnusz, Jupiter), valamint a Plútó  és a Leszálló Holdcsomópont támogatja. Ezen az energiák segítségével szembe tudunk nézni a problémákkal, elfojtott lelki sérülésekkel, a negatív generációs mintákkal és megtalálhatjuk a feldolgozás módját, sőt a bajok megoldását is.

Belső munkánk során elkerülhetetlenül vívódásokat élünk át, megoldásért kiáltó problémákkal viaskodunk.

A Kék telihold fényei áttörik ezeket a terheket és segítenek abban, hogy elengedjük őket, s feloldódhassanak a teljes megújulásban.

Lapozz a folytatáshoz!