HARCÉL

Soros György ar­ro­gáns és rom­boló oli­gar­cha

Soros György kri­ti­zá­lá­sá­nak joga mel­lett ér­velt Frank Fü­redi, a Uni­ver­sity of Kent szo­cio­ló­gus pro­fesszora, aki a Spi­ked on­line köz­életi fó­ru­mon köz­zé­tett vé­le­mény­cik­ké­ben azt is egy­ér­tel­mű­sí­tette: el kel­lene szá­mol­tatni az "ar­ro­gáns és rom­boló oli­gar­chát".

Frank Füredi érthetetlennek és veszélyesnek tartja, hogy Soros védelmezői és a liberálisok mindenki antiszemitának és rasszistának bélyegeznek, aki kritizálni merészeli Soros Györgyöt. Szerinte

nem antiszemitizmus Soros kártékony tevékenységéről, üzelmeiről, birodalmi ambícióiról és oligarchikus motivációjáról beszélni.

Füredi szerint az antiszemitizmus vádja veszélyes fegyver
Füredi szerint az antiszemitizmus vádja veszélyes fegyver

A szociológus a brit kormány által kirúgott tanácsadót, Roger Scrutont is védelmébe vette, akit éppen amiatt távolítottak el, mert egy interjúban kiállt Orbán Viktor miniszterelnök bevándorlásellenes politikája mellett, és közben arról is beszélt, hogy Magyarországon igenis létezik Soros-birodalom.Azt is kijelentette, hogy teljes nonszensz antiszemitizmussal vádolni Orbán Viktor miniszterelnököt.

Volt idő, amikor Soros kritizálása nem volt azonnal eretnekség. Korábban lehetett írni és beszélni Soros parazita viselkedéséről, a könyörtelen spekulánsról, akinek cselekedetei más emberek életére is romboló hatással bírt.

Füredi veszélyesnek tartja az antiszemitizmus vádjának „fegyverként” való felhasználását, mivel az káros hatással jár a tényleges antiszemitizmus elleni küzdelemre.

A „gyáva konzervatív kormány sokkoló lépése” Füredi szerint rámutat arra is, hogy a szólásszabadsággal nem lehet élni akkor, amikor Soros György kritizálásáról van szó. Szent emberként, Teréz anya férfi verziójaként tekintenek Sorosra, akit a Financial Times 2018-ban az év emberének választott, mint a liberális demokrácia zászlóvivőjét.

A "liberális zászlóvivő" ott árt Magyarországnak, ahol csak tud
A "liberális zászlóvivő" ott árt Magyarországnak, ahol csak tud

A változás oka a nyugati politikai elit és médiatámogatóik ráeszmélése, hogy elvesztették legitimitásuk nagy részét, aminek következtében

kulturális háborút indítottak az értékeiket kihívás elé állító, általuk megvetően populista erőknek nevezett oldallal szemben.

Ennek eredményeképpen kényszerülnek arra, hogy a morális és politikai autoritásukat kérdőre vonók ellen könyörtelenül fellépjenek, és Soros Györgyben egy populizmus-ellenes hőst tiszteljenek.

Eközben a címlapon

Soros magyarországi szerepével kapcsolatban Füredi utalt arra, hogy ha Scruton helytelenül hivatkozott a „Soros-birodalomra”, az nem a próbálkozás hiánya miatt volt, ugyanis

Soros György az 1980-as évek óta igyekezett a politikai személyiségeken keresztül a magyar közéletet befolyásolni.

A professzor szerint újragyarmatosító és demokrácia-ellenes arrogancia az, ahogy a Soros által támogatott civil szervezetek befolyásolni kívánják egyes országok politikai berendezkedését.

Füredi állítja, Soros védelmezőinek őrült magatartása egyre több embert indít majd arra, hogy kérdéseket tegyen fel az oligarchával és a romboló magatartásával kapcsolatban.