BOZÓT

Soros el­leni újabb ak­ció­terv ke­rül­het a kor­mány elé

Hol­lik Ist­ván ke­resz­tény­de­mok­rata or­szág­gyű­lési kép­vi­selő kor­mány­zati ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen. A CEU-n éppen ma, a mig­ráns­kér­dés­ről ren­dez­nek kong­resszust, mi­köz­ben a hét ele­jén Ma­gyar­or­szágra ér­ke­zett egy Soros-párti EP kép­vi­se­lőnő. Meg akar­ják fosz­tani Ma­gyar­or­szá­got sza­va­zati jo­gá­tól az Eu­ró­pai Uni­ó­ban.
  • Szerző: Ripost

a kormány minél előbb vegye napirendre a Soros-terv végrehajtása elleni akciótervet!

 A Fidesz és a KDNP szerint "a Soros-szövetségesek" folyamatosan támadják Magyarországot, ezért arra kérik a kormányt, hogy minél előbb dolgozza ki és vegye napirendre a "Soros-terv" végrehajtása elleni akciótervet. 

    Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: van, ami nem változik, "a Soros-szövetségesek" idén is ott folytatják, ahol tavaly abbahagyták.

    Mindent megtesznek, hogy "a spekuláns tervét" Magyarországra és a magyar emberekre erőltessék - jelentette ki, hozzátéve: Soros György egyik legfontosabb brüsszeli szövetségese, aki a hazánkat elítélő Soros-jelentés elkészítője is, Magyarországra érkezett.

    Judith Sargentini európai parlamenti (EP-) képviselő a migránspárti politika egyik legfőbb szószólója, aki többször kiállt a migránsok minél nagyobb számú befogadása és a kötelező betelepítési kvóta mellett, több mint tíz éve együttműködik Soros György egyik szervezetével, amit ő maga tett közzé egy közösségi oldalon, s más brüsszeli politikusokkal együtt ő volt az, aki a magyar határra és rendőrökre támadó terrorista Ahmed H. kiszabadításáért akciózott- sorolta Hollik István.

    A képviselő kitért egy előző nap tartott meghallgatásra is, ahol szavai szerint szintén Magyarország ellen áskálódtak, alaptalan és hazug vádak mögé bújva szerették volna Magyarországot lejáratni. A meghallgatáson egy tanulmányt mutattak be, s ebben többek között beteg demokráciákról értekeztek, a Magyarországról szóló részt pedig a TASZ és a Helsinki Bizottság írta - fűzte hozzá. 

    Úgy ítélkeztek országok felett, neveztek betegnek egyes európai demokráciákat, hogy egy államból két szervezetet hallgattak meg - mondta Hollik István, aki szerint éppen ez a beteg.  

    Úgy értékelte: összességében nem történik más, mint egy Magyarországot elítélő "Soros-jelentés" előkészítése, az a cél, hogy eltávolítsák hazánkat a "Soros-terv" útjából, és megtörjék a magyar kormány bevándorláspolitikáját. Le akarják járatni és meg akarják büntetni Magyarországot, mert nem hajlandó befogadni a migránsokat - mondta Hollik István, aki kitért arra is, hogy "Soros egyetemén" most éppen migránspárti találkozót tartanak a menekültek jogairól a Nyílt Társadalom Alapítvány részvételével. 

Eközben a címlapon