FÜLES

Ha­lá­lá­nak év­for­du­ló­ján ka­pott sír­kö­vet Somló Tamás!

2016. jú­lius 19-e rend­kí­vül fáj­dal­mas dátum volt. Most, a tra­gé­dia után egy évvel is ugyan­olyan kínzó hi­ányt érez­nek a ra­jon­gók, pó­tol­ha­tat­lan vesz­te­ség­ről be­szél a hazai mű­vész­vi­lág, de a leg­gyöt­rel­me­sebb mégis Somló Tamás sze­ret­te­i­nek. Ha­lá­lá­nak első év­for­du­ló­ján im­po­záns sír­kö­vet ál­lí­tot­tak a Kozma utcai iz­ra­e­lita te­me­tő­ben a ze­nész­le­gen­dá­nak. Öz­ve­gye, Gyöngy­vér egye­dül a Ri­post­nak me­sélt a meg­ható ese­mé­nyé­ről, és arról mér­he­tet­len fáj­da­lom­ról, ami az idő mú­lá­sá­val sem eny­hül...
  • Szerző: O.I.

Somló Tamás özvegye, Csuflák szerdán percre pontosan akkor ébredt, mint egy évvel ezelőtt, élete legszomorúbb napján. Lepörögtek előtte a tragikus események, de muszáj volt tartania magát: indulnia kellett a temetőbe, gyermeke édesapjának sírkőavatására. Szűk családi és baráti körben, izraelita hagyományok szerint zajlott a megemlékezés.

Fotó: Facebook
EZEKET OLVASTAD MÁR?
Ahogy közeledett ez a szomorú dátum, minden nap egyre nehezebb volt! Másfél hónapja készülünk az eseményre, de cseppet sem volt könnyebb, mint a temetés: ugyanazt éltem át, mint egy évvel ezelőtt.

Pedig folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a sírkövessel, a hitközösséggel, szervezkedtünk, de erre képtelenség volt lelkiekben felkészülni. Dolgozni sem tudtam menni az utóbbi napokban, annyira össze voltam törve" – kezdte lapunknak elcsukló hangon az elhunyt zenészlegenda özvegye.

"Nagyon fontos volt az egész családnak, hogy Tomi olyan sírkövet kapjon, ami kifejezi azt, mennyire fontos számunkra. Úgy érzem, ez sikerült. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Nemzeti Örökség részévé választották a sírhelyet. A családunkkal szorosan együttműködött a Nemzeti Örökség Intézete és a Mazsihisz, akik mindenben kikérték a véleményünket. Nagyon meg vagyunk elégedve, ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik lehetővé tették, hogy hozzá méltó sírban nyugodhasson Tomi" - folytatta Gyöngyvér, aki hozzátette: a sírkő hátuljára a Ha a csend beszélni tudna című LGT sláger kottája van belegravírozva, a későbbiekben felkerül még az emlékműre a művész héber neve és több héber nyelvű felirat is.

Ha kíváncsi vagy a síremlékre, és arra, a zenész 102 éves édesanyja is részt vett-e az eseményen, a napilap csütörtöki lapszámából minden kiderül!