KÜLFÖLD

Solt­ész Mik­lós: Meg lehet ál­lí­tani a mig­rá­ciót

Az e heti eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son meg lehet ál­lí­tani a Brüs­szel által tá­mo­ga­tott mig­rá­ciót, és meg lehet vé­deni az eu­ró­pai ke­resz­tény kul­tú­rát - je­len­tette ki Solt­ész Mik­lós, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség egy­házi és nem­ze­ti­ségi kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kára.
  • Szerző: ripost

Soltész Miklós, a felvidéki Révkomáromban szerdán Csáky Pállal, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselőjével és képviselőjelöltjével közösen tartott sajtótájékoztatót a választás tétjeiről.

Az államtitkár a szombati szlovákiai voksolást az eddigi legfontosabb EP-választásnak nevezte, tekintettel arra, hogy azon

olyan „visszafordíthatatlan folyamatok megállításáról" születik döntés, mint a bevándorlás.

„Nem döntöttek még az emberek olyan dologról (az EP-választáson) sosem, amely egy visszafordíthatatlan folyamat megállítását szolgálja” – hangsúlyozta Soltész Miklós. Rámutatott: segíteni kell a bevándorlásellenes erőket, így az MKP-t is, amely a Fidesz-KDNP természetes szövetségese, s amellyel nagyon jól működtek együtt az EP szintjén is az elmúlt években.

Csáky Pál az EP-választásról szólva külön örömnek nevezte, hogy a küzdelemben az MKP nincs egyedül, mivel

egy Kárpát-medencei magyar-magyar szövetség részese, s így „egy csapatért küzd”.

Az MKP listavezetője célkitűzéseikről azt mondta: cél, hogy sikerüljön továbbvinni a klasszikus kereszténydemokrata értékrendet az EP-ben, és az is, hogy úttörői legyenek a kisebbségi jogok megvalósításáért folytatott igyekezeteknek. Hozzátette:

a szombati voksolással a felvidéki magyar választók új lendületet adhatnak ennek az együttműködésnek.