RIPOSTER

Sok­koló lát­vány: 40 köteg plasz­tik­bom­bát ta­lál­tak egy ógyal­lai ház­ban

Rend­őrök lep­tek el egy csa­ládi házat Ógyal­lán, a ház tu­laj­do­nosa már ré­geb­ben meg­halt, az épü­let­ben pedig már két éve senki sem la­kott.
  • Szerző: RIPOST

Az ógyallai ház régi tulajdonosa annak idején a helyi szövetkezetben dolgozott, két évvel ezelőtt vesztette életét. Rokonai úgy döntöttek, hogy eladás előtt kitakarítják az épületet. A munkálatok közben pedig 40 köteg plasztik robbanószerre bukkantak a vécé tartályába rejtve.

A rendőrök azonnal evakuálták a legközelebbi szomszédokat, és mivel a ház a főút mellett áll, a forgalmat is átmenetileg elterelték.

ILLUSZTRÁCIÓ
ILLUSZTRÁCIÓ

A begyűjtött anyag egy részét biztonságos helyen felrobbantották, a maradékot pedig elküldték további vizsgálatokra.