ÉLETMÓDI

Slá­ger Tábor néven szer­vez nyári gyer­mek­tá­bort az Öku­me­ni­kus Se­gély­szer­ve­zet

A hát­rá­nyos hely­zetű gyer­me­kek­nek idén a Slá­ger FM se­gít­sé­gé­vel szer­vez fej­lesztő él­mény­tá­bort az Öku­me­ni­kus Se­gély­szer­ve­zet. A ka­ri­ta­tív szer­ve­zet bent­la­ká­sos tá­bo­ra­i­ban nyá­ron össze­sen 75 gyer­mek vehet részt Kas­té­lyos­dombón, a nap­kö­zis tá­bo­rok­ban pedig or­szág­szerte to­vábbi több mint 400 olyan gyer­me­ket vár­nak, akik más­kü­lön­ben nem jut­hat­ná­nak el nyári prog­ra­mokra. A Slá­ger FM a tá­bo­rokra ado­mány­gyűjtő ak­ciót szer­vez: egyet­len SMS kül­dé­sé­vel 250 fo­rint­tal já­rul­hat­nak hozzá a hall­ga­tók a tá­bo­rok­hoz.

A szegénység ellen küzdő Ökumenikus Segélyszervezet egyik fő célkitűzése a nehéz körülmények között élő gyermekek támogatása, fejlesztése, felzárkózásuk elősegítése. Ennek keretében hívták életre a „Kapaszkodó” programjukat, amelynek részeképp nyáron három tematikus táborba (egy művészeti, és két sporttáborba) bántalmazott, illetve hátrányos helyzetű gyermekeket várnak.

EZT OLVASTAD MÁR?

A Somogy megyei Kastélyosdombóra szervezett bentlakásos táborokban a résztvevő kicsik szakszerű segítséget kapnak a traumáik feldolgozásához, emellett megtapasztalhatják a felhőtlen gyermekkor egyik fontos részét,a nyári táborok élményét és közegét,mely által a fejlesztési folyamat is sokkal hatékonyabb, mint a megszokott környezetben.

Az idei tábor kiemelt támogatója a Sláger FM. Annak érdekében, hogy minél több gyermek részvételét tudják finanszírozni, a csatorna hallgatói segítségét kéri május 22-én. „A Sláger FM hallgatói valódi közösségé nőtték ki magukat az elmúlt évek során, bízunk benne, hogy aktívan részt vesznek a jó ügyért indított kampányunkban. A magunk részéről igyekszünk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy adakozni fontos és hasznos, és nagy szükség is van rá” – mondta el az adománygyűjtő akció kapcsán Jáksó László, a Sláger FM kreatív igazgatója.

„Február másodika óta regionális csatornaképp hetente több százezer hallgatónak csinálunk műsort. Hisszük, hogy a segítségükkel komoly összeg gyűlhet össze a gyermekek számára. Van okunk bizakodónak lenni: partnereink, a műsorvezetők, a gyártásban dolgozó kollégák mind szívügyüknek tekintik ezt az akciót.”

„Nyári táborainkban a vidám élményprogramok és a felzárkózást segítő fejlesztő foglalkozások egyaránt meghatározó élményt jelentenek a nehéz sorsú gyermekeknek. Nem túlzás azt mondani, hogy aki hozzájárul e táborok megszervezéséhez, az életreszóló pillanatokat ajándékoz.Nagyon örülünk annak, hogy a Sláger FM-nek köszönhetően felhívásunk most még több emberhez eljuthat. Példaértékű a Sláger FM csapatának elkötelezettsége: ez már a harmadik alkalom, mikor a csatorna hallgatói közössége egy fontos ügy érdekében fog össze!”– emelte ki a Sláger Tábor akció kapcsán Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikáció igazgatója.

Aki szeretne részt venni az adománygyűjtésben, május 22-én, szerdán küldje el SMS-ben a „Sláger Tábor” szavakat a 1353-as számra.