MELÓ

Sikk lesz bör­tön­ben lakni Ang­li­á­ban

Csak a mó­do­sabb an­go­lok en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy be­köl­töz­ze­nek az egy­kori bör­tö­nök he­lyén ki­ala­kí­tott új la­ká­sokba. A read­ingi "fegy­ház­la­kó­parkba" máris több­szö­rös a túl­je­lent­ke­zés, fel­te­he­tően azért, mert ott annak ide­jén olyan hí­res­ség ra­bos­ko­dott, mint a ho­mo­sze­xu­a­li­tása miatt el­ítélt író, Oscar Wilde.
  • Szerző: Lanyo
Más funkciót kap az épület (Fotó: bbc.com)
Más funkciót kap az épület (Fotó: bbc.com)

Több brit lap mellett a BBC  is beszámolt arról, hogy lakásokká alakítanak át kilenc 19. századi börtönt. Az indoklás szerint azért, mert fenntartásuk drága, míg az újonnan épített fegyházakban sokkal olcsóbb fogva tartani az elítélteket.  Ráadásul a szóban forgó épületek a városok központi helyén állnak, és az ezekben kialakított lakásokat könnyű lesz jó pénzért eladni.

Börtöneinek jelentős része viktoriánus kori relikvia és városaink kedvező fekvésű ingatlanjai közé tartozik

– mondta George Osborne brit pénzügyminiszter.

Az új börtönökben olcsóbb az elítéltek ellátása (Fotó. MTI)
Az új börtönökben olcsóbb az elítéltek ellátása (Fotó. MTI)

Nagy-Britannia lakáshiánnyal küzd, és a kormányra óriási nyomás nehezedik, hogy új otthonokat építsenek. Az biztos, hogya „börtönből lakásokat projekt” jól jön majd az építési vállalkozóknak, mert nagyjából tízezer rab számára új fegyintézeteket is kell építeni…