KÜLFÖLD

Senki sem szü­le­tik transz­ne­mű­nek! Videó!

Dr. Mi­chelle Cret­ella, az Ame­ri­kai Gyer­mek­or­vo­sok Szö­vet­sé­gé­nek el­nöke ért­he­tően és na­gyon egye­ne­sen tisz­tázza a gen­de­riz­mus kö­rüli fo­gal­ma­kat.
  • Szerző: SZM

Fantasztikus videó robbant be a magyar közösségi média felületeire a múlt héten. Dr. Michelle Cretella, az Amerikai Gyermekorvosok Szövetségének elnöke érthetően és nagyon egyenesen tisztázza a genderizmus körüli fogalmakat.

Rávilágít a sok helyen lassan társadalmi normává emelkedő elméletet övező önellentmondásos zavar veszélyeire és a kétségbeejtő állapotokra. A videó közel hat perces, de minden másodperce erős üzenetet hordoz.

Forrás: S4Cnews.hu