HŰHA

Va­lami na­gyon fur­csát ta­nult meg Se­bes­tyén Ba­lázs

Az ember azt hinné, hogy a lé­leg­zet­vé­tel­ben nincs semmi kü­lö­nös, hi­szen ösz­tön­ből jól csi­nál­juk. Nos, ez té­ve­dés! Ba­lázs most egy mes­ter­től ta­nulta meg a leg­jobb tech­ni­kát.
  • Szerző: Buster

Sebestyén Balázsról régóta tudjuk, hogy nagy érdeklődéssel fordul az indiai tanok felé, de azért azon mégiscsak meglepődtünk, hogy még a légzést is egy mestertől sajátította el. Mármint egy különleges technikát...

Sok sikert...

EZEKET OLVASTAD MÁR?