FÜLES

Scho­bert Norbi: Ha­zu­dott az édes­ség­ipar!

Foly­ta­tó­dik az "édes­ipari ku­tya­ko­mé­dia"! La­punk hely­re­iga­zí­tási ké­rel­met ka­pott a Ma­gyar Di­e­te­ti­ku­sok Or­szá­gos Szö­vet­sé­gé­től, mi­u­tán feb­ruár 20-án fel­hív­tuk a fi­gyel­met arra, mi­csoda kép­te­len­sé­gek je­len­tek meg a Ma­gyar Édes­ség­gyár­tók Szö­vet­sé­gé­nek web­ol­da­lán, ame­lyet ők lek­to­rál­tak.

Hatalmas vihart kavart a korábbi cikke, melyben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a Magyar Édességgyártók Szövetségének weboldalán olyan képtelen állítások szerepelnek, miszerinta „fogszuvasodás megelőzésére nem a cukorfogyasztás csökkentése, hanem a megfelelő szájápolás és a rendszeres fogorvosi ellenőrzés jelenthet megoldást”.

Vagy hogy „a cukorbetegség kialakulásának számos kockázati tényezője van, amely a szervezet inzulinháztartásának felborulásához vezethet, de ezek közül egyik sincs direkt összefüggésben a cukorfogyasztással..."

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Várható volt, hogy írásunk nem tetszik majd annak a szervezetnek, mely a nevét adta az oldalon szereplő „tényekhez”.  Cikkünk után azonban hirtelen minden nyomot eltüntettek az oldalukról... Ám nem csak ez az egyetlen furcsaság:  mindkét szervezet továbbra is váltig állítja, hogy nem dolgoznak össze. Ám a birtokunkba került egy szerződés... Hogy mit reagált erre Schobert Norbi?

Norbi nem hagyja magát
Norbi nem hagyja magát
Fotó: Markovics Gábor

A döbbenetes részletekért keresd a napilap hétfői számát!

Eközben a címlapon