INSIDER

Rossz út­vi­szo­nyokra fi­gyel­mez­tet­nek az ér­kező ha­va­zás miatt eze­ken a he­lye­ken

Az ér­kező ha­va­zásra hívja fel a fi­gyel­met a köz­út­ke­zelő. Or­szág­szerte lehet szá­mí­tani ha­va­zásra, ezért a mun­ka­gé­pe­ket is ki­kül­dik az utakra. Elő­ször az au­tó­pá­lyá­kon, az au­tó­uta­kon és a fő­uta­kon, majd a te­le­pü­lé­se­ket össze­kötő mel­lék­uta­kon, végül az ala­csony for­galmú be­kö­tő­uta­kon ta­ka­rí­ta­nak majd.
  • Szerző: Ripost

Országos szintű havazásra és az amiatt síkossá váló utakra hívja fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – tájékoztat az MTI.

Fotó: Markovics Gábor

Az Országos Meteorológia Szolgálat jelzése szerint eleinte nyugaton fordulhat elő gyenge hószállingózás, majd az esti órákban északnyugaton kezdődik nagyobb havazás. Éjfélig a Dunántúl nyugati részén 2-3 centi hó is eshet.

Kedden a havazás tovább terjed az ország keleti részére is, a Dunántúlon ónos esőre is lehet számítani! A hómennyiség az ország déli részén legfeljebb 5 centiméter, míg az északi részen afölött várható. Az Észak-Alföldön, az Északi-középhegységben és a Dunántúlon akár 10 centi hó is hullhat. A legtöbb, akár 15 centiméteres hótakaró Komárom-Esztergomban, Pest megyében és Nógrádban várható, a meteorológia szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

Fotó: Korponai Tamás

A közútkezelő tájékoztatása szerint a munkagépekkel fokozatosan takarítják meg az utakat, először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a településeket összekötő utakon és bekötőutakon végeznek síkosságmentesítést. A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy az időjárási viszonyoknak megfelelő járművel induljanak útnak!

Az aktuális útviszonyokról a www.utinform.hu oldalon ad folyamatos tájékoztatást a közútkezelő.