INSIDER

Ri­post-teszt: Ennyi idő alatt jut­ha­tunk el a te­le­fo­nos ügy­in­té­zők­höz

Vegye már föl va­laki azt a ro­hadt te­le­font! - bosszan­ko­dik az ember, s gon­dol ennél is cif­ráb­ba­kat, ami­kor te­le­fo­non akar ügyet in­tézni bank­kal, köz­mű­szol­gál­ta­tó­val, mo­bil­tár­sa­ság­gal, de per­ce­kig csak azt hall­gatja, me­lyik bil­len­tyűt nyomja meg, vagy tü­rel­mét kérik, hogy vár­jon a ke­zelő je­lent­ke­zé­séig. La­punk teszt­jén három szol­gál­tató nem ment át, és ezek közül kettő is bank. De a ban­kokra miért nem vo­nat­ko­zik az "öt­per­ces" jog­sza­bály? Ők miért ki­vé­te­le­zet­tek?
  • Szerző: Ripost

Húsz szolgáltató cég: ennyit tesztelt a . Arra voltunk kíváncsiak, hogy hány perc után tudunk élő emberrel beszélni a problémánkról. A kép vegyes. Érdekes, hogy a lista elején és végén is bankok állnak. Az első két helyen végzett cégnél (Erste, CIB) ráadásul több mint 10 percig tartott, amíg egy élő ügyintézőhöz kapcsoltak minket… Ha egy banki megbízottra ennyit kell várni, az nem mondható ügyfélbarátnak, szabály ide vagy oda.

Fotó: 123RF

A a teszt elvégzése után az Innovációs és Technológiai Minisztérium sajtóosztályához fordult, hogy megtudja, miként kell értelmezni az úgynevezett „5 perces szabályt”, illetve ez milyen szolgáltatókra vonatkozik.

5 percen belül el kell jutni egy élő emberig, ha telefonon ügyet intézünk – ezt tartalmazza a fogyasztóvédelmi törvény 2017 szeptembere óta.

A törvény a közszolgáltatókra vonatkozik. Igen ám, de kik tartoznak ebbe a körbe? A bankok és a mobilszolgáltatók is? Kiderült, hogy a bankokra nem, de a mobilszolgáltatókra vonatkozik az „5 perces szabály”.

 „Az egyes közszolgáltatók (pl. víziközmű-, villamosenergia- és földgázszolgáltatók, távhőszolgáltatók, hulladékgazdálkodási közszolgáltatók) és az elektronikus hírközlési szolgáltatók (pl. telefon-, internet-és kábeltelevízió szolgáltatók) kötelesek az 5 percen belüli ügyintézésre. Ez azt jelenti, hogy a hívás sikeres felépülésének időpontjától számított 5 percen belül a telefonos ügyfélszolgálatnak meg kell kezdenie a fogyasztó ügyének érdemi intézését. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az 5 percen belüli érdemi ügyintézés megkezdése a vállalkozás tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. rendkívüli időjárási körülmények) miatt nem lehetséges” – írta lapunknak a minisztérium munkatársa.

Ezek után felmerül a kérdés: a bankok vajon miért kivételezettek? Nekik miért nem elég 5 perc, ha ügyet akarunk intézni? Ha valaki egyszer a bankok ügyfelévé válik, akkor már nem is olyan fontos a gyors ügyintézés?

Eközben a címlapon

Büntethet az illetékes 

A fogyasztóvédelmi hatóság évről évre célirányos vizsgálatokkal ellenőrzi az egyes telefonos elérhető ügyfélszolgálatok tevékenységét. Jogsértés esetén elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, és akár fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabhat. A 2018-ban lefolytatott témavizsgálat keretében a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai összesen 336 próbahívást végeztek. Az „5 perces szabályt" 9 próbahívás alkalmával, vagyis csupán a próbahívások alig 3 százalékában sértették meg. Az, aki valamely közszolgáltató, illetve hírközlési szolgáltató esetében az „5 perces szabály" megsértését tapasztalja, fogyasztóvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely járási hivatalánál.

Hány perc alatt jutottunk el egy emberig?

A legtöbbet az Erste Banknál kellett várnunk, 16 percet és 20 másodpercet, de a CIB Bank is visszaélt a türelmünkkel, náluk 12 perc 24 másodperc után jutottunk el a call centereshez. 

S hogy miképp teljesített az OTP, a Telenor, a UPC vagy az ELMŰ? Kiderül a szerdai napilapból Keresd az újságárusoknál!